HOEBERT HULSHOF & ROEST

ACCOUNTANTS EN 
BELASTINGADVISEURS

Voor onderneming en mens,
weten waar je staat en waar je naar toe gaat

Online boekhouden

Wil je direct inzage in je boekhouding hebben, of een deel daarvan juist zelf doen?
 Dan is online boekhouden ideaal. Wij maken hierbij gebruik van diverse software pakketten,
 zoals Exact Online, Twinfield en e-Boekhoiuden.nl.

Het voeren van de boekhouding online  kan in veel verschillende vormen van samenwerking. 
We kunnen precies afspreken wat jij zelf doet en, en wat wij doen. 
Bovendien heb je altijd de beschikking over de  meest actuele gegevens omdat je direct meekijkt in je eigen administratie.

Financiële administratie (boekhouding)

De financiële administratie is de basis voor het in kaart brengen van je financiële positie als ondernemen.

Het besteden van zorg hieraan verdient zichzelf terug, omdat dan alle opvolgende diensten zoveel gemakkelijker tot stand kunnen komen. 

Vaak is het nog zo dat wij de financiële administratie voor klanten verzorgen. Je levert dan maandelijks of per kwartaal je gegevens in, die door ons worden verwerkt. Wij brengen daarna periodiek financieel verslag aan je uit en verzorgen ook de aangifte omzetbelasting.

 Steeds vaker is de financiële administratie echter een samenspel tussen jou als klant en ons als adviseur, en voeren we de administratie gezamenlijk in een online boekhoudpakket.

Salaris administratie

Wij verzorgen je salarisadministratie met behulp van Exact salarissoftware. 

Op basis van de door jou aan te leveren contractgegevens en mutaties zorgen wij voor professioneel ogende salarisstroken en bijhorende documenten. Desgewenst sturen wij de salarisstroken per email rechtstreeks naar de werknemers. 

De salarisboekingen verwerken wij automatisch in je financiële administratie. In overleg kunnen wij je ook verder ontzorgen wat personeel betreft: arbeidsrecht

Belastingaangifte

- inkomstenbelasting
- vennootschapsbelasting
- omzetbelasting
- dividendbelasting
- loonheffing
- erfbelasting
- schenkbelasting

Jaarrekening

De jaarrekening stellen wij voor je samen volgens de wettelijke eisen, zodat je weet dat je wat dat betreft aan je verplichtingen voldoet. Niks te veel, maar ook niks te weinig. Hierbij gaan wij uit van de voor ons geldende wettelijk verankerde richtlijnen voor accountants. 

Het gereedkomen van de jaarrekening gebruiken wij als een moment van terugkijken, maar vooral ook van vooruitkijken. Het verleden is vooral van belang als daar lessen uit getrokken kunnen worden voor de toekomst. Wij vinden het dan ook belangrijk de jaarrekening steeds met je te bespreken. Dit brengt in de regel bestaande knel-en beslispunten in kaart. Dit kan zijn op het gebied van financiële planning, maar ook op fiscaal of arbeidsrechtelijk terrein. Daarbij zullen wij als mede-ondernemer een sparringpartner met ruime ervaring voor je zijn.

Periodiek financieel verslag

Als wij voor jou de boekhouding voeren, of mee kunnen kijken in je online boekhouding, doen wij dat niet alleen om één keer per jaar een jaarrekening samen te stellen. 

Wij informeren je juist graag periodiek over de belangrijkste financiële zaken in je onderneming, zoals bijvoorbeeld omzet-, koste- en winstontwikkeling en debiteurenpositie. Zo weet je tijdig of je voor het jaar op koers ligt en welke problemen er aangepakt moeten worden.

Fiscaal advies

De centrale vraag bij fiscaal advies is: hoe structureren we je inkomen en vermogen zo dat er niet meer belasting wordt betaald dan nodig is? 

Die vraag beantwoorden wij graag voor je. Een goed inzicht in je huidige en te verwachten situatie is daarvoor belangrijk. De vraag kan dan ook vaak beter beantwoord worden vanuit het financieel plan. Vaak gaan financiële planning en fiscaal advies hand in hand. 

Hoewel onze fiscale advisering in de regel over de toekomst zal gaan, kunnen wij je natuurlijk ook helpen als er geschilpunten met de belastingdienst zijn over het verleden.

Financieel plan

Met het financieel plan brengen wij je financiële toekomst in kaart. Dit doen wij  aan de hand van:
- huidige vermogen situatie
- veronderstellingen over inkomen en uitgaven
- persoonlijke keuzes.

Het opstellen van een financieel plan helpt om je bewuster te maken van je financiële positie en je toekomst.

Wij kunnen zo’n plan doorrekenen in diverse scenario’s.

Door het financieel plan jaarlijks bij te stellen aan de hand van de feitelijke ontwikkelingen krijg je nog beter grip op je financiële situatie.

Arbeidsrecht

“Ik wens je veel personeel toe.” Met dit Joodse gezegde wordt zoveel bedoeld als iemand veel zorgen en ellende toewensen. Een beetje cynisch, maar er zit wel een kern van waarheid in. Vaak gaat in het contact dat wij met onze klanten hebben in ieder geval over personeelszaken. Al is het alleen maar om als klankbord te dienen. 

Het personeel is naast je ondernemerschap vaak het belangrijkste asset in de onderneming, maar af en toe ook een pain in the ass. 

Om te voorkomen dat dit laatste het geval wordt, kunnen wij je in  je personeelsbeleid met raad en daad bijstaan. Van het faciliteren bij de totstandkoming van een goed arbeidscontract tot het meedenken over de meer psychologische aspecten van het werkgeverschap. 

Als de tijd is gekomen voor hele maatregelen, ook dan staan wij voor je klaar. Wij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van reorganisatieprocessen en het voeren van ontslagprocedures. Daar waar nodig gaat dit in overleg met een in het arbeidsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor.

Administratieve organisatie

Om de administratieve en financiële zaken binnen je onderneming goed te laten verlopen, is zelfs bij kleinere bedrijven, enige vorm van administratieve organisatie nodig. 

De noodzaak tot een goed en doordacht administratief proces wordt groter naarmate je onderneming groter is en ook medewerkers daar een rol in gaan spelen. Delegatie geeft ook de noodzaak tot controle en afstemming. Daarbij dient de administratieve organisatie zo te zijn ingekleed dat fouten in de bediening van je klanten, maar ook in je administratie processen zo veel mogelijk worden vermeden. 

Bij het inrichten van je administratieve organisatie kun je bouwen op onze expertise als accountant en onze jarenlange ervaring op dit terrein.